Sinds 1 januari 2021 is de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) geen kredietverstrekker meer voor nieuwe sociale leningen. De enige kredietverstrekker voor de Vlaamse Woonlening is het Vlaams Woningfonds (VWF). Uitzondering hierop zijn de aanvragen voor de wederopnames op bestaande hypothecaire leningen. Hiervoor kunt u in 2021 en 2022 nog bij de VMSW terecht. De brochure bevat informatie over deze bijkomende leningen.
Publicatiedatum
December 2020
Publicatietype
Brochure
Thema's
Sociale woningen en leningen , Woonbeleid