Op 8 maart 2018 lanceerde minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege het “Strategisch Plan Biologische Landbouw 2018-2022” met als centrale ambitie “Samen naar meer en betere biologische landbouw”. Dit plan kwam tot stand in samenwerking met de sector en de sectororganisaties BioForum Vlaanderen, Boerenbond, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), Fevia Vlaanderen, Comeos Vlaanderen, het Departement Landbouw en Visserij, het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en onderzoekscentra. Die engageren zich om zich in te zetten voor een verdere ontwikkeling en versterking van de Vlaamse biologische landbouw vanuit het streven naar een verdere verduurzaming van de Vlaamse landbouw.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
September 2018
Publicatietype
Brochure
Thema's
Voeding , Biologische landbouw
Auteur(s)
Vlaamse BioKennisNetwerk (Biobedrijfsnetwerken, CCBT en NOBL)