De Biologische Waarderingskaart van Gent (BWK-Gent v2020) is een update van de BWK-Gent uit 2014. De oude karteringen werden gecombineerd met nieuwe informatie uit luchtfoto’s en veldwerk. Voor het eerst werd hierbij gebruik gemaakt van een strikte methodiek op basis van veldsleutels die vrijwel alle vegetaties correct kunnen typeren. De nieuwe kaart is daar-door betekenisvoller, eenduidiger en beter reproduceerbaar. Hierdoor verhoogt ook de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van toekomstige trendbepalingen.
Publicatiedatum
Januari 2022
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Toon Spanhove, Indra Jacobs, Frank Van Oost, Guy Van Dam
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2021 (21)