De publicatie geeft de voornaamste resultaten weer van de uitgebreide landbouwstudie voor de Vlaamse Rand. De achtergrond van de studie wordt geschetst en er wordt een overzicht gegeven van de landbouw en landbouwers die nog aanwezig zijn het gebied. De voornaamste kansen en bedreigingen worden geschetst en er worden enkele beleidsaanbevelingen geformuleerd om de landbouw in de Vlaamse Rand te ondersteunen.
Publicatiedatum Mei 2015
Publicatietype Rapport
Thema's Landbouw- en visserijbeleid , Vlaamse Rand