Wanneer je in je werk botst op onrecht tegenover kinderen en jongeren, zowel in de praktijk als in de regelgeving, dan kun je contact opnemen met de Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat. Die dienst onderzoekt klachten over onrecht tegenover kinderen en jongeren. De affiche sensibiliseert professionals om indien nodig contact op te nemen met de klachtenlijn.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum November 2016
Publicatietype Affiche
Thema's Kinderrechten
Reeks Informatiemateriaal Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat
Doelgroep Uitbaters van jeugdverblijfcentra en hostels, Ruim publiek, Lokale besturen, Leerkrachten, Docenten, Artsen