Een slechte kwaliteit van de binnenlucht kan niet alleen hinderlijk, maar ook schadelijk zijn voor de gezondheid. De technische ondersteunen scholenbouwers bij het ontwerpen en installeren van ventilatiesystemen, met het oog op een optimaal binnenmilieu op school.

Lees de publicatie

Publicatiedatum
November 2020
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Schoolgebouwen , Milieu en gezondheid