De bijdragen die in dit boek zijn gebundeld vertolken uitsluitend de mening van de auteurs. Zij geven een impressum van wat er in Vlaanderen en daarbuiten zoal beweegt rond het thema duurzaamheid. Meer en meer mensen en ondernemingen zijn actief begaan met dit onderwerp. Het spreekt vanzelf dat de realiteit nog veel rijker is aan creativiteit en ondernemingszin dan wat in de volgende pagina’s wordt tentoongespreid. Deze publicatie wil vooral aantonen dat samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap rond de uitbouw van een duurzame economie mogelijk is. Het boek wil als dusdanig een aanzet zijn tot een constructieve dialoog over de manier waarop we uiteindelijk tot een duurzame samenleving kunnen komen. De teksten die hierna worden aangereikt zijn als het ware puzzelstukjes die in een groter geheel passen. Waar het nu op aankomt is om een beeld te scheppen van hoe de puzzel er uiteindelijk moet gaan uitzien, zodat we de stukjes (sneller) in mekaar kunnen gaan passen. Er is meer dan ooit nood aan een breed maatschappelijk debat om deze belangrijke doelstelling op termijn te verwezenlijken. Hoe groter het draagvlak, hoe groter de kans op succes.
Publicatiedatum
September 2008
Publicatietype
Boek
Thema's
Economie en ondernemen