De startbonus is een premie voor jongeren die een alternerende opleiding volgen. De stagebonus is een premie voor elke werkgever die een jongere uit een alternerende opleiding opleidt of tewerkstelt.

Publicatiedatum September 2018
Publicatietype Folder
Thema's Werken en leren , Beleid en regelgeving werk , Arbeidsmarkt
Doelgroep Leerkrachten, Jongeren, Bouwsector, Bedrijven