Het rapport beschrijft de status en de trends van ruim 100 vogelsoorten die in Vlaanderen broeden. De soorten van de Rode Lijst en van Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn krijgen extra aandacht.

Publicatiedatum Juni 2009
Publicatietype Studie
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Glenn Vermeersch, Anny Anselin
Reeks Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2009/3