Advies over het voorontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen over het onderwijs uit cao XII leerplicht, cao V basiseducatie en cao VI hoger onderwijs vanaf het school- of academiejaar 2021-2022.
Publicatiedatum
Oktober 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Onderwijs - algemeen