Advies van de Sectorraad Kunsten en Erfgoed van de SARC over het voorontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake cinematografische coproductie (herziening)

Publicatiedatum Februari 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Beleid en regelgeving