De Code van Goede Praktijk voor Archeologie en Metaaldetectie heeft als doel een standaard te bieden voor de kwaliteit van archeologisch onderzoek en het gebruik van metaaldetectoren in Vlaanderen. Die standaard legt de ondergrens voor kwaliteit vast en laat toe om geleverde resultaten op kwaliteit te vergelijken. Daarmee biedt ze aan erkende archeologen en erkende metaaldetectoristen het kader waarbinnen zij hun activiteiten kunnen uitoefenen. En aan de erkende onroerenderfgoedgemeenten en de Vlaamse Overheid de norm waaraan ze de kwaliteit van deze activiteiten kunnen toetsen. Deze Code heeft een bindend karakter.
Publicatiedatum Maart 2016
Publicatietype Brochure
Thema's Beleid en regelgeving onroerend erfgoed , Archeologie , Onroerend erfgoed