De conceptnota is de voorbode van een nieuw niveaudecreet voor het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen. De nota schuift tien krachtlijnen naar voor die het raamwerk zullen vormen voor dat nieuwe decreet.

Publicatiedatum November 2015
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Deeltijds kunstonderwijs