De publicatie beschrijft de bevindingen van de conferentie van 14 oktober 2009 die werd georganiseerd naar aanleiding van de resultaten van de peiling wiskunde in de B-stroom van de eerste graad van het secundair onderwijs. De brochure bevat het verslag van de gesprekken tijdens de conferentie en de aanbevelingen van de drie externe deskundigen die speciaal voor deze gelegenheid werden aangesteld.
Publicatiedatum Maart 2010
Publicatietype Rapport
Thema's Secundair onderwijs , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen