In 2006 werd het financieringsinstrument CultuurInvest opgericht als autonoom investeringsfonds in de schoot van PMV. In 2010 heeft het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media de werking van Cultuurinvest geëvalueerd en een evaluatierapport opgesteld.

Meer informatie

Publicatiedatum December 2010
Publicatietype Rapport
Thema's Beleid en regelgeving