Het rapport is een strategische verkenning van de missie en de troeven van het basisonderwijs in Vlaanderen. In het werkjaar 2014-2015 verkende de Vlor wat het basisonderwijs in Vlaanderen maakt tot wat het is. De aanleiding daarvoor ligt paradoxaal genoeg in de beleidsplannen voor de hervorming van het secundair onderwijs die er onder meer voor moeten zorgen dat leerlingen vlotter doorstromen van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Een zeer legitieme doelstelling die niemand in vraag stelt. Tenzij dat ertoe zou leiden dat er voor de eigen doelen, voor de eigen aanpak, minder ruimte is. Het is dit soort spanning die de Vlor ertoe heeft aangezet om na te denken over de eigenheid van het basisonderwijs. Waarin ligt de opdracht van het basisonderwijs? Over welke troeven beschikt het om die opdracht waar te maken? En voor wie? Wat kenmerkt de aanpak? Wie is er bij betrokken? Wat betekent het basisonderwijs voor de brede maatschappelijke omgeving waarin het is ingebed, en vice versa? En wat zijn de opties om de sterke troeven ervan te blijven uitspelen? De Vlor ging daarvoor ten rade bij enkele deskundigen, maar ook bij leerlingen, ouders, leerkrachten, … Dit boek bundelt hun bijdrage aan het debat. Het biedt inspiratie door de sterke troeven van het basisonderwijs zo goed mogelijk in kaart te brengen en bevat bovendien enkele denkpistes voor de toekomst van het basisonderwijs.
Er is geen digitale versie beschikbaar voor deze publicatie.

Bestel per post

De prijs bedraagt €10,00 (exclusief verzendkosten €2,00).

Publicatiedatum
September 2015
Publicatietype
Boek
Thema's
Basisonderwijs
Auteur(s)
Roland Vandenberghe, Marc Depaepe, Annmie Desoete, Jan De Mets, Maarten Simons, Koen Lombaerts, Piet Van Avermaet, Geert Kelchtermans, Laura De Soomer, Geertrui De Ruytter