Het rapport bevat een conceptueel raamwerk van een satellietrekening voor onroerend erfgoed in Vlaanderen. Het is een methodiek om de directe economische impact van onroerend erfgoed in Vlaanderen op een gestandaardiseerde en internationaal vergelijkbare wijze te kunnen meten.

Meer informatie