Een Satellietrekening Toerisme of TSA (Tourism Satellite Account) is een internationaal erkend instrument om de economische betekenis van toerisme in kaart te brengen. De satelllietrekening 2016 berekende de economische impact van toerisme in Vlaanderen in 2016. Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt een schatting gemaakt. De cijfers geven aan dat de terreuraanslagen van 22 maart in Zaventem en Brussel meer impact hadden op het Brusselse dan op het Vlaamse toerisme. In het Vlaamse Gewest bleef de directe toegevoegde waarde van toerisme ongeveer even hoog als in 2014, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest daalde de toegevoegde waarde.