Advies van de Vlor over de voorontwerpen van decreet betreffende een geïntegreerd beleid voor de erkenning van verworven competenties (EVC) en het kwaliteitstoezicht voor beroepskwalificerende trajecten op basis van een gemeenschappelijk kwaliteitskader. Met een aanbod van opleiding, vorming en EVC-trajecten wil de Vlaamse Regering burgers de kans geven om arbeidsmarktgerichte competenties te verwerven met het oog op tewerkstelling. De Vlaamse kwalificatiestructuur (VKS) wordt hiervoor als een belangrijk instrument gezien.

Meer informatie

Publicatiedatum Juni 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Onderwijsbeleid en -regelgeving , Leren en werken