De gemeenten, de OCMW's, de provincies en hun publiekrechtelijk verzelfstandigde entiteiten rapporteren aan de Vlaamse overheid over hun meerjarenplannen en hun jaarrekeningen. Het rapport bevat een overzicht van de jaarrekeningen van de twee laatste lokale bestuurperiodes (2007-1018), geeft duiding en wijst op relevante trends.
Publicatiedatum
Oktober 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Lokale besturen