In dit rapport wordt verslag gedaan van de ontwikkeling van een didactisch concept voor geïntegreerde geletterdheidstrainingen in beroepsopleidingen. De studie kadert in het Plan Geletterdheid Verhogen (2005) en gebeurde in opdracht van het het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Werk en Sociale Economie.

Meer informatie