Welke soort klassamenstelling is de meest gunstige voor de leerprestaties, het welbevinden en het academisch zelfbeeld van leerlingen? Worden leerlingen best omringd door een brede diversiteit aan medeleerlingen? Of is het beter in de klas te zitten met gelijkaardige leerlingen? Er bestaan veel wetenschappelijke studies over het groeperen van leerlingen in homogene/heterogene klassen. Deze review bekijkt de effecten op het prestatieniveau en bespreekt andere groeperingscriteria zoals leeftijd, sociaal-economische thuissituatie, cultureel-etnische achtergrond en geslacht. Een inspiratiebron voor directeurs, pedagogisch begeleiders en anderen die beslissingen moeten nemen. In de reeks: Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek
Er is geen digitale versie beschikbaar voor deze publicatie.

Bestel per post

De prijs bedraagt €8,00 (exclusief verzendkosten €2,00).

Publicatiedatum
Februari 2010
Publicatietype
Boek
Thema's
Onderwijs - algemeen
Auteur(s)
Barbara Belfi, Bieke De Fraine en Jan Van Damme
Reeks
Praktijkgerichte literatuurstudies onderwijsonderzoek