De nota focust op de rol van de openbare bibliotheek in de digitale kennismaatschappij. Het eerste deel start met een overzicht van de geschiedenis van het beleid naar openbare bibliotheken in Vlaanderen, gaat in op de internationale bibliotheekcontext en plaatst dit alles in een bredere Europese en Vlaamse beleidscontext. Deel twee gaat dieper in op hoe een lokaal bestuur de verschillende maatschappelijke rollen van een bibliotheek kan invullen. Wat is een bibliotheek nu eigenlijk? En waar liggen haar taken? Het derde en laatste deel focust op de Vlaamse beleidsprioriteit “een laagdrempelige bibliotheek, aangepast aan de hedendaagse noden” en legt de link met de verschillende lokale rollen.