Het basisonderwijs en het secundair onderwijs sluiten op veel vlakken niet goed aan op elkaar. Deze probleemverkenning bekijkt de aansluitingsproblematiek vanuit verschillende invalshoeken. De Vlaamse Onderwijsraad vroeg wetenschappers om vanuit hun domein daarover onderzoeksgegevens te verzamelen en hun visie te geven. Hoe kijken ontwikkelingspsychologen naar de overstap? Passen leerstof, didactiek, onderwijscultuur bij het ontwikkelingsniveau van de leerlingen? Welke andere factoren zijn beschermend of risicovol voor de leerling die overstapt naar het secundair onderwijs? Welke studiekeuze maken leerlingen en kiezen ze succesvol? Wat is de invloed van de sociale context, persoonskenmerken (intelligentie, motivatie, enz.) en verwachtingen van de omgeving en de jongere zelf? Waarom kiezen ouders of leerlingen voor een welbepaalde school? En kiezen de ouders, de leerling of allebei samen? Er lopen in Vlaanderen verschillende projecten en proeftuinen over de aansluiting tussen basis- en secundair onderwijs. Vier ervaringsdeskundigen beschrijven hun bevindingen over: nascholing in verband met inschrijvingsbeleid en oriëntatie naar de B-stroom; samenwerking tussen scholengemeenschappen, bijv. ontwikkeling van een BaSO-fiche; kennismaking en samenwerking tussen leerkrachten van beide niveaus; een taalbeleid Frans-Nederlands als instrument voor een soepelere overgang. Aanzetten voor debat De probleemverkenning eindigt met een synthesetekst die aanzet geeft voor het toekomstige debat over de overgang van het basis- naar het secundair onderwijs.
Er is geen digitale versie beschikbaar voor deze publicatie.

Bestel per post

De prijs bedraagt €8,00 (exclusief verzendkosten €2,00).

Publicatiedatum
Mei 2008
Publicatietype
Boek
Thema's
Onderwijs - algemeen
Auteur(s)
Koen Bollaert, Agnes Claeys, Hilde Colpin, Marie-Paule Gavel, Patrick Onghena, Heidi Pustjens, Annelies Somers, Hans Van Crombrugge, Jan Van Damme, Karine Verschueren en Geert Willaert
Reeks
Probleemverkenningen