Naar aanleiding van de coronacrisis en zijn impact op de arbeidsmarkt, is het – zowel in tijden van crisis als in tijden van herstel – belangrijk om een goed beeld te krijgen van de impact van tijdelijke crisismaatregelen en van het tempo, de omvang en differentiatie tussen sectoren waarmee het herstel zich doorzet. Daartoe is het nodig de reactievermogen en de aanpassingsstrategieën van bedrijven op de arbeidsmarkt nauwgezet op te volgen. Heel wat aspecten hierrond werden al geanalyseerd of gedocumenteerd, maar het ontbreekt deze onderzoeken aan eenvormigheid op het vlak van brongebruik en invalshoeken. Dit onderzoek beoogt een samenhangende analyse van de inter- en intrasectorale verschillen en bedrijfsstrategieën, en dit zowel vanuit kwantitatieve als kwalitatieve bronnen. Het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door het HIVA en AMS, loopt tot juni 2021.
Publicatiedatum
December 2020
Thema's
Economische conjunctuur
Auteur(s)
Ludo Struyven (promotor), Tim Goesaert, Tine Vandekerkhove (HIVA), Ans De Vos (AMS)