De brochure bevat informatie over de rechten van minderjarigen in de jeugdhulp en licht toe wat dit betekent voor ouders of volwassenen die instaan voor de opvoeding van kinderen.