De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor 2012 toe.
Publicatiedatum
September 2011
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Overheidsfinanciën
Auteur(s)
Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport