De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor 2013 toe.

Publicatiedatum Februari 2013
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Overheidsfinanciën
Auteur(s) Philippe Muyters