De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid voor 2013 toe.
Publicatiedatum
Februari 2013
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Overheidsfinanciën
Auteur(s)
Philippe Muyters