De folder geeft informatie over de taken en de organisatie van de Vlaamse Landmaatschappij.
Publicatiedatum
November 2006
Publicatietype
Folder
Thema's
Mestbeheer , Plattelandsontwikkeling , Inrichting van de open ruimte
Doelgroep
Ruim publiek