Regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor de periode 2009-2014. Het regeerakkoord werd op 15 juli 2009 goedgekeurd door het Vlaams Parlement.

Publicatiedatum Augustus 2009
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Beleid en regelgeving , Vlaamse Regering , Buitenlands beleid