Een lening krijgen voor een huis of een appartement is niet altijd eenvoudig. Zeker niet voor mensen met een beperkt inkomen. Zij kunnen bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen terecht voor de Vlaamse Woonlening. De folder licht de voorwaarden beknopt toe.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Januari 2019
Publicatietype Folder
Thema's Sociale woningen en leningen