De publicatie schetst een gedetailleerd profiel van de recreatieve verblijfstoeristen die Vlaanderen als vakantiebestemming bezoeken. De profielschets wordt opgebouwd aan de hand van drie marktonderzoeken die Toerisme Vlaanderen liet uitvoeren aan de Kust, in de Kunststeden en in de Vlaamse regio's. De focus ligt op de belangrijkste markten (herkomstlanden) die Toerisme Vlaanderen bewerkt.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden publications.contains €15.00 (publications.shipping_cost_excluded €0.00).

Publicatiedatum Januari 2013
Publicatietype Rapport
Thema's Toerisme en vrije tijd
Reeks ToerismeCahiers