Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van het begeleidend comité voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren

Publicatiedatum December 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Beleid en regelgeving welzijn en gezondheid