Advies met betrekking tot het voorontwerp van decreet houdende het subsidieregister.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving