De brochure bevat informatie over het gebruik van de sociale kaart, www.desocialekaart.be. De gegevens van de organisaties uit het ruime zorgveld in Vlaanderen en Brussel worden er verzameld in één gestructureerde databank. Van elke organisatie vind je er contactgegevens en kwalitatieve informatie zoals algemene werking, doelgroep, openingsuren,…

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Meer informatie