Samenvatting van de resultaten van het project 'Dieren onder de wielen': monitoring van verkeersslachtoffers langs Vlaamse wegen.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum September 2012
Publicatietype Brochure
Doelgroep Ruim publiek, Overheid, Natuur- en milieuverenigingen, Lokale besturen