Het masterplan is een driejarenplan dat de verschillende acties op het vlak van diversiteit, zowel met kinderen en jongeren als in het jeugdwerk, op elkaar afstemt en bundelt. Het is een gezamenlijk plan van de Vlaamse overheid en de jeugdwerksector.

Publicatiedatum Februari 2018
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Jeugd , Beleid en regelgeving