De werkmap richt zich naar didactici en vakdocenten die studenten in de lerarenopleiding willen vormen tot sociaal competente leerkrachten. Vanuit hun eigen invalshoek en expertise bieden CGSO Trefpunt, Reflexs en het steunpunt Intercultureel Onderwijs een aantal zeer concrete werkvormen aan over diversiteit, grenzen en grensoverschrijdend gedrag, seksualiteit en intimiteit.