De doelmatigheidsanalyse heeft als doel om na te gaan of de instrumenten die het agentschap Onroerend Erfgoed inzet bij het beschermen effectief zijn en om bestaande beschermingsbesluiten te evalueren in hanteerbare deelpakketten. De beschermingen van Gevels en bedakingen zijn beschermingen waarbij slechts een deel van het gebouw, meer specifiek (een gedeelte van) het exterieur beschermd is als monument.