Er bestaan veel verschillende soorten natuursteenimitatie. Deze handleiding focust op de imitatie van blauwe kalksteen, witte Belgische en witte Franse kalksteen, toegepast als monolithische elementen (kunststeen) en als gevelbepleistering (simili-pierre). Beide toepassingen verwierven grote populariteit aan het einde van de 19de eeuw en tijdens het interbellum. De actuele kennis over deze materialen is vrij beperkt, en door de schaarse informatie blijven er veel vragen onbeantwoord, wat ook restauratie moeilijker maakt. De handleiding informeert zowel de expert in het veld als de geïnteresseerde eigenaars en beheerders over deze materialen en schept duidelijkheid over een aantal aspecten.
Publicatiedatum
Juni 2021
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Monumenten- en landschapszorg
Auteur(s)
Heleen Schroyen
Reeks
Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed nr. 25