Het onroerenderfgoedrichtplan voor hoogstamboomgaarden in Haspengouw heeft als doel om tot een geïntegreerde en gedragen visie te komen, die ook leidt tot duurzame maatregelen om het behoud en beheer van deze typische landschapselementen op lange termijn te verzekeren. Die visie moet leiden tot een kwaliteitsvol dynamisch landschap waarin een goed evenwicht heerst tussen de economische logica en maatschappelijke baten van hoogstamboomgaarden. Het rapport geeft inzicht in hoe de maatschappij denkt over hoogstamboomgaarden en welke verwachtingen er zijn voor de toekomst.