Advies van de SERV over het ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs.
Publicatiedatum
Juli 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Onderwijs en vorming , Volwassenenonderwijs