Advies van de SERV over het ontwerp van decreet tot regeling van bepaalde aspecten van duale opleidingen in het volwassenenonderwijs.
Publicatiedatum Juli 2021
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Onderwijs en vorming , Volwassenenonderwijs