De SERV vindt het zeer positief dat een denkoefening over duaal leren in het volwassenenonderwijs opgestart wordt en levert in dit advies enkele bouwstenen voor het verder overleg hierover. Het advies omvat een aantal contouren. Voor de verdere uitwerking kijkt de raad naar de leerkansen die praktijken in het binnen- en buitenland bieden en naar de uitkomst van de proefprojecten. De raad vraagt ook dat het duaal leren in het volwassenenonderwijs verder wordt uitgewerkt binnen het Vlaams Partnerschap duaal leren en de sectorale partnerschappen.