De handleiding bevat informatie over de principes van ecodesign. Ecodesign is een integrale ontwerpactiviteit. Het betekent dat een ontwerper of productontwikkelaar bij zijn ontwerpbeslissingen rekening houdt met de gevolgen voor het milieu en bekijkt welke milieu-impact een product heeft in de opeenvolgende stadia van zijn levensduur / Ecodesign is an integral design activity. As a responsible designer or product developer, you are alert to the possible consequences of your design decisions upon the environment. You examine what kind of ecological impact the product may have during the consecutive stages in its lifecycle.
Publicatiedatum Juli 2012
Publicatietype Leidraad
Thema's Duurzame ontwikkeling
Doelgroep Ruim publiek

Vorige edities