Vlaanderen telt ongeveer 11.000 beschermde monumenten, 1500 beschermde stads- en dorpsgezichten, 11 beschermde cultuurhistorische landschappen en 15 archeologische sites. Voor dit beschermde onroerend erfgoed is er een speciaal herkenningsteken ontwikkeld, dat de zichtbaarheid van waardevolle gebouwen en sites vergroot. De folder bevat hierover meer informatie.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Januari 2017
Publicatietype Folder
Thema's Onroerend erfgoed