Sinds enkele jaren is een hoge resolutie digitaal hoogtemodel voor Vlaanderen beschikbaar, het zogenaamde Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen 2. Dit instrument maakt het mogelijk om ook in bosgebieden met een hoge mate van precisie in de topografie op zoek te gaan naar cultuurhistorische en archeologische relicten. Een dergelijke bijzonder belangwekkende site kwam aan het licht in het bosgebied op de Platte Lindenberg te Dilsen-Stokkem.