Enkel voor het hoger onderwijs! De folder informeert over het aanvragen van een studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs, en over de voorwaarden om in aanmerking te komen. De schooltoelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs wordt vanaf 2019-2020 opgenomen in het Groeipakket. Deze wordt automatisch berekend en uitbetaald door de uitbetaler van het Groeipakket. Je moet dus geen aanvraag meer indienen.
Publicatiedatum Augustus 2019
Publicatietype Folder
Thema's Studietoelagen , Hoger onderwijs