De folder informeert over het aanvragen van een studietoelage voor studenten in het hoger onderwijs voor het schooljaar 2021-2022 en over de voorwaarden om in aanmerking te komen. De schooltoelage voor kleuter-, lager en secundair onderwijs is opgenomen in het Groeipakket. Deze wordt automatisch berekend en uitbetaald door de uitbetaler van het Groeipakket. Hiervoor hoeft u dus geen aanvraag meer in te dienen.
Publicatiedatum Juni 2021
Publicatietype Folder
Thema's Hoger onderwijs , Studietoelagen