Op 8 mei 2009 keurde de Vlaamse Regering een besluit goed tot vervanging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 betreffende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden. Naast de al bestaande subsidiemogelijkheden voor de opmaak van een gemeentelijk erosiebestrijdingsplan en voor de uitvoering van erosiebestrijdingswerken kan een gemeente ook subsidie krijgen voor begeleiding door een erosiecoördinator. Een erosiecoördinator moet de gemeente voor alle praktische aspecten bijstaan en kan zo de uitvoering van de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen aanzwengelen. Meer informatie vindt u in deze publicatie.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum April 2010
Publicatietype Map
Thema's Bodem
Doelgroep Lokale besturen