Landbouw heeft een grote impact op de erosie van het landschap en archeologische sites. Door de glooiende topografie en de erosiegevoeligheid van de lössbodems is de impact van de landbouw in de leemstreek plaatselijk zeer groot. Het rapport brengt de problematiek in kaart met betrekking tot een bijzonder belangrijk type van archeologisch erfgoed dat de leemstreek rijk is: de nederzettingen van de Bandkeramiek. Dit zijn de sites van de eerste landbouwgemeenschappen die in Vlaanderen opduiken vanaf ca. 5250 vóór Christus. Omdat deze nederzettingen vaak gelegen zijn op plateausituaties, zones die ook nu nog in grote mate benut worden door de landbouw, zijn deze sites in uiterst sterke mate erosiegevoelig.

Meer informatie

Publicatiedatum Oktober 2018
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Archeologie
Auteur(s) Erwin Meylemans, Karl Cordemans, Bart Vanmontfort, Marijn Van Gils
Reeks Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 102